Om förstörelsen av vår värld

Pappersindustri


skrivet den 01 okt av Admin, klockan:13:32
Papper tillverkas inte direkt av trä även om man kanske kan tro det. Det är något mer komplicerat än så. Det man gör för att tillverka papper är att man från ved tillverkar något som kallas för pappersmassa. Av denna pappersmassa tillverkar man sedan papper. Därför kallas den här delen av skogsindustrin massa- och pappersindustri. Själva tillverkningen av massa och papper kan äga rum på ett och samma bruk (dessa bruk kallas för integrerade bruk) men det behöver inte vara så. Tillverkningen kan även ske vid olika bruk, ett massabruk och ett pappersbruk (dessa bruk kallas för ointegrerade bruk). Papper kan framställas av många olika träslag. De vanligaste träslagen som dock används är gran, björk, eukalyptus, tall samt asp. Av ett träd kan man framställa ungefär tre kilo papper men detta kan naturligtvis variera beroende på hur stort trädet är. Pappersmassa kan framställas på två olika sätt, antingen kemiskt eller mekaniskt.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Textilindusti


skrivet den 30 sep av Admin, klockan:13:31
Tidigare har jag skrivit om bomull och då är det ganska självklart att fortsätta att skriva om textilindusti. Textilindustrier finns lite var stans i världen men för oss i Sverige är kanske de mest kända de som finns runt om i Asien och då kanske framför allt i Bangladesh. I Banglasesh är det omkring tre och en halv miljon människor som är anställda inom denna enorma industri och runt om i landet finns ungefär 4 500 textilindustrier. Just industrierna och då framför allt inom textil har på senare tid uppmärksammats i svensk media. Det hade då blivit känt att textilarbetarna runt om i Bangladesh har under många år arbetat för extremt låga löner. Efter påtryckningar från många olika organisationer runt om i världen får arbetarna inom textilindustrin nu en löneförhöjning. Den tidigare lönen var cirka 180 kronor i månaden och ligger nu på cirka 320 kronor i månaden.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Barnarbete


skrivet den 29 sep av Admin, klockan:13:31
Det stora problemet med bomull i Uzbekistan är att plockningen av bomull utförs av barn. När det är dags för skördandet (vilket utförs för hand) under hösten stänger regeringen i Uzbekistan alla skolor i hela landet och barnen tvingas ut plocka bomull på fälten under flera månader. Om det är familjer som skulle vägra att skicka sina barn ut på fälten straffas de genom att deras vatten, gas eller elektricitet dras in och barnen kan bli avstängda från skolan. Enligt olika människorättsorganisationer tror siffran vara en miljon barn som arbetar ute på fälten varje år. De flesta är mellan tretton och sjutton år gamla men i vissa regioner vet man att barn som är så unga som sju år också har tvingats ut på fälten för att skörda bomull. Idag är detta känt och det finns många organisationer som arbetar för att motverka det men tyvärr finns det alltför starka ekonomiska intressen som motverkar detta arbete.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Pengar styr


skrivet den 28 sep av Admin, klockan:13:30
Bomullsindustri är en stor industri som omsätter mycket pengar varje år. Uzbekistan är kanske inte den mest kända bomullsexportören men faktum är att Uzbekistan är världens tredje största exportör av bomull. Uzbekistan exporterar ungefär 850000 ton bomull per år. Värdet av denna bomullsproduktion beräknas vara cirka 6,4 miljarder svenska kronor per år. Det är mycket pengar och man förstår när man blir medveten om denna siffra att det ligger ett stort intresse bland många i denna inom detta industriella område. Bomull är Uzbekistans största inkomstkälla och staten ligger bakom utnyttjandet av barnarbete i landet. Unicef menar att den ekonomiska vinst som man får av bomull (priserna är mycket höga på bomull nu) gör att man inte bryr sig om barnens rättigheter och tvingar ut barn för att arbeta på fälten när bomullen ska skördas. Det är helt enkelt så att man även här märker att pengar tyvärr styr över mänskliga rättigheter.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sockerindustri


skrivet den 27 sep av Admin, klockan:13:30
Sockerindustri är en stor industri i världen. Sockerindustri räknas som en gren inom livsmedelsindustrin. Förr i tiden om man ville smaka något sött så åt man frukt, bär eller honung. Men senare upptäckte man i Asien en särskild art av gräs som hade ett högt innehåll av socker. Denna gräsart var sockerröret. De absolut första rören odlades i norra Indien och senare spreds de genom världen. Under en lång tid var socker en lyx och kostade väldigt mycket. Det var bara de rikaste som hade råd med det. Men på 1700-talet blev produktionen av socker så pass hög och detta ledde till att priserna sjönk. Idag har vi många olika sockertyper och de flesta av oss har råd att köpa socker. Idag är Brasilien världens största producent av socker men det produceras även väldigt mycket socker i Kuba, Indien, Filippinerna och Mexiko idag. Under år 2009 och 2010mellan oktober och september producerades närmare 36 miljarder ton socker.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bilindustri


skrivet den 26 sep av Admin, klockan:13:29
Bilindustri är en av Sveriges största industrier. Många menar att Sverige skulle hamna väldigt mycket bakom om de inte hade haft Saab och Volvo. Det finns många analytikern inom denna bransch och några av de menar att bilindustrin är Sveriges viktigaste bransch. Då syftar inte de på alla de arbetstillfällen som finns inom denna stora industri utan snarare på den påverkan industriellt som detta har på Sverige. Man menar då att om Saab och Volvo skulle läggas ner helt och hållet så skulle det i så fall innebära en direkt påverkan på hela leverantörsstrukturen även inom andra närliggande branscher så som till exempel Ericsson som utvecklar olika teknologiska saker för fordon. Analytikerna menar att om Saab och Volvo helt försvann från Sverige så skulle detta naturligtvis påverka sysselsättningsgraden (idag är det ungefär 140000 människor som är direkt eller indirekt sysselsatta med fordonsindustrin) och detta skulle kanske i längden påverka hela den svenska välfärden, menar de.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Industri i Uzbekistan


skrivet den 25 sep av Admin, klockan:13:28
En av de största och mest kända industrierna idag i Uzbekistan är bomullsindustrin. Tyvärr har man på senare år upptäckt att man inom den här industrin i Uzbekistan till stor del använder sig av barnarbete och detta diskuteras livligt idag. Den senaste artikeln som jag läste i det här ämnet handlar om att EU nu anklagas för att stödja barnarbete i Uzbekistans bomullsindustri då det Europeiska rådet har godkänt ett handelsavtal för textilier med Uzbekistan. Detta har man alltså gjort trots att man vet att det idag är ungefär en miljon barn som arbetar inom textilindustrin i Uzbekistan. Både med att plocka bomull och med att arbeta inom textilindustrierna. Olika människorättsgrupper arbetar nu aktivt med olika kampanjer mot det här beslutet och flera västerländska företag har beslutat att bojkotta textilier som kommer från Uzbekistan. Vi får bara hoppas att dessa företag nu håller sitt löfte och inte tänker på pengar.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Industrin i Sverige


skrivet den 24 sep av Admin, klockan:13:28
Den kanske största industrin i Sverige är skogsindustrin. Med skogsindustri menas den industri som förädlar råvaror från skogsbruket. Skogsindustri är ett stor område och även här finns olika grenar. Ett exempel på en sådan gren är sågverksindustri. Sågverksindustri omfattar produktion av olika trävaror av sågtimmer såsom plankor eller till exempel brädor. Sverige är världens näst största exportör inom sågverksindustrin. Det är många personer, ungefär 58000, som idag är anställda inom trä- och skogsindustrin i Sverige och produktionsvärdet ligger idag på mer än 200 miljarder kronor. Idag i Sverige kan man se en tendens till att anställningen inom trä- och skogsindustrin minskar något men produktionen ökar dock. Den största exporten idag sker till Tyskland. Ett annat exempel på en gren inom skogsindustrin är pappersindustri. Sverige är den tredje största exportören av massa och ligger på en fjärde plats när det gäller export av papper. Just pappersindustrin kommer jag att skriva lite mer om senare.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Revolutionen


skrivet den 23 sep av Admin, klockan:13:27
Det finns två industriella revolutioner. Den första ägde rum i Storbritannien under mitten av 1700-talet och den andra mellan 1870 och 1914. Det man menar med industriell revolution är att det har skett stora förändringar inom industrin. Dessa förändringar kan ha varit sociala eller ekonomiska eller teknologiska. Oavsett vilka förändringar det var så innebär det att det under den här perioden skedde något som förändrade industrin på ett sätt som skiljde sig från det som var innan. Oftast pratar vi om förändringar som har lett till att industrin har utvecklats. Den största förändringen skedde då ångdrivna fartyg och järnvägar blev allt vanligare. I och med detta spreds omvälvningen till olika delar av världen och den största konsekvensen av detta blev att folk nu i mycket större utsträckning flyttade från landet och in till städerna där industrierna fanns. Den andra industriella revolutionen är den tid då bland annat användningen av elektricitet blir vanligare.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Allmänt


skrivet den 22 sep av Admin, klockan:13:27
Ordet industri härstammar från det latinska ordet industria vilket betyder sysselsättning. Industri ät framställning av olika produkter genom att olika råvaror förädlas. Det är så många olika saker som tillverkas och framställs inom industrin och därför finns det också olika mer detaljerade grenar så som råvaruindustri, textilindustri, byggindustri, bilindustri bara för att nämna några. Det finns betydligt fler än de som jag nämner här. Det är främst den här sortens industri som de flesta tänker på när man talar om industri men sedan får man inte heller glömma bort att industri är all form av det stora näringslivet. Det innefattar även turismindustri, nöjesindustri och till exempel filmindustri. Jag kommer när jag skriver här framför allt att fokusera på den första delen av industri som jag har beskrivit ovan. Jag kommer dels att skriva om olika industrier i Sverige men även i andra länder och jag kommer framför allt att ta upp de stora industrierna som är kanske de mest kända för de flesta av oss.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5